สังคม-CSR

AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง ตำบลแม่ลา

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (Community Isolation) ขนาด 100 เตียง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา กำนันตำบลแม่ลา และ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ลาเป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา