ในประเทศ

คาราบาวกรุ๊ป – ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ชนะรางวัลระดับสากลจาก “ดีลอยท์” Thailand’s Best Managed Companies 2021

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ปี 2564 รางวัลที่ได้รับการยอมรับระดับโลกจาก “ดีลอยท์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่มีรายได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 เป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์ โดยใช้กระบวนที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถ และนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแล และการเงินขององค์กร เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรในประเทศไทยตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน       37 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

สำหรับองค์กรที่ชนะรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด สาขาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาร้านสะดวกซื้อ, บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) สาขาวิศวกรรมและการก่อสร้าง, บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาคมนาคม

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ World Class Product, World Class Brand เพื่อพัฒนาองค์กรให้เราก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลก

นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การได้รับรางวัลจาก Deloitte ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า การที่เรานำพลังของคนรุ่นใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง      ทำให้บริษัทเติบโตไปตามเส้นทางที่ควรจะเป็น ผมรับรางวัลนี้ในนามของพนักงาน และผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ร่วมต่อสู้     และฟันฝ่ากันมาตลอดหลายปี

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยเริ่มจากการเปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายธุรกิจต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบหลัก การผลิต การตลาด การขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ตั้งแต่การผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับโรงบรรจุสินค้าสำเร็จรูป และต่อเนื่องไปจนถึงการบริหารจัดการช่องทางกระจายผ่าน เครือข่ายร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์สินค้าระดับโลก และแบรนด์ระดับโลก

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการค้าปลีกในรูปแบบใหม่ โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ครบครันในราคาประหยัด ภายใต้การบริหารงานของ “บริษัท พีเอสดี รักษ์ไทย จำกัด” ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และในปี 2563 ได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ ในชื่อ “ซีเจ มอร์” (CJ MORE) ภายใต้คอนเซ็ปต์ More Than Anyone, More Than Supermarket เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  โดยเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์ที่สาขาสีลม เพื่อเป็นร้านต้นแบบในการขยายสาขา “ซีเจ มอร์” ในอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาแบรนด์ค้าปลีกของตัวเอง เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบครันมากขึ้น โดยมีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

สำหรับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 ดีลอยท์มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด และดำเนินการอย่างอิสระ และมีคณะกรรมการตัดสินอิสระ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ตัดสินผู้ชนะตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำของ Best Managed Companies ได้แก่ รศ.ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดรุษกร วิสุทธิสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย และอรวรรณ หอยจันทร์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Forbes Thailand

โดยบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมจะถูกประเมินทักษะ และแนวทางการบริหาร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ และวิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ ผู้นำธุรกิจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโปรแกรมไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตนต่อไป