ในประเทศ

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป คว้าสองรางวัลใหญ่ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” และ “HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards”

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป คว้าสองรางวัลใหญ่ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” และ “HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards”
ประกาศความเชื่อมั่น เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความภาคภูมิใจกับสองรางวัลอันทรงเกียรติ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” และ “HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards” จากเวที HR Asia Awards ท่ามกลางองค์กรระดับโลกทั่วเอเชียที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้

การคว้าสองรางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 และ HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards จากเวทีใหญ่อย่าง HR Asia Awards มาครอง นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอันแสนพิเศษและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรูปแบบธุรกิจอันเต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia”

สรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงที่มาของความสำเร็จครั้งนี้ว่า “ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ตระหนักดีว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรคือเหล่าบุคลากรอันทรงคุณค่า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของเราทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและเติบโตในวิชาชีพอย่างมั่นคงแข็งแรง ด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้าน ตลอดจนโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้พวกเขามีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น การฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อบทบาทหน้าที่ กิจกรรมการสร้างทีมที่จะช่วยเพิ่มความสามัคคีและการมีส่วนร่วม ฯลฯ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ให้พวกเขาพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ มีแรงบันดาลใจ รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ซึ่งทั้งสองรางวัลที่ได้รับจาก HR Asia Awards ก็เป็นเครื่องยืนยันที่สะท้อนถึงความทุ่มเทในด้านนี้ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา”

ทั้งนี้รางวัล ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia’ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยนิตยสาร HR Asia เพื่อยกย่ององค์กรที่สามารถสร้างสรรค์สำนักงานและบรรยากาศในการทำงานให้เหล่าพนักงานและผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนร่วมในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมการคัดสรรผ่านขั้นตอนการสำรวจและประเมินอันเข้มข้น ทั้งในมิติของความเข้าใจในความต้องการของพนักงาน การสนับสนุนความร่วมมือในองค์กร การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน จนได้องค์กรที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริงเป็นผู้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละสาขา

ซึ่ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้ความสำคัญในด้านนี้มาตลอดผ่านนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยพัฒนา ONYX Academy Programs ซึ่งอัดแน่นด้วยองค์ความรู้และทักษะอันหลากหลายที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงการจับมือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ อาทิ Lobster Ink, LinkedIn Learning, eCornell และ Harvard Business School Online ริเริ่มโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ตั้งแต่หลักสูตรการจัดการทั่วไป จนถึงการบริหารงานระดับสูงและการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ไม่เพียงเท่านั้น ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังสนับสนุนการปั้นคนทำงานมืออาชีพรุ่นใหม่ ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมพิเศษเฉพาะด้าน และการรับนักศึกษาฝึกงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบโอกาสอันเท่าเทียมให้กับบุคลากรในอนาคตของอุตสาหกรรมการบริการของไทย

สำหรับภาพรวมด้านธุรกิจ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ดำเนินงานบริหารจัดการโรงแรมรีสอร์ท และ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ในเครือที่มีความหลากหลาย ทั้ง อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของเหล่านักธุรกิจและนักเดินทางท่องเที่ยว โดยในปี 2566 นี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้ารายได้ที่ 8,800 ล้านบาท โดยให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งด้วยจุดเด่นในการเป็น “A Tailored Approach to Hospitality” ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงวิถีการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและระยะยาว และแน่นอนว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่เสริมศักยภาพให้ ออนิกซ์
ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง คือเหล่าบุคลากรผู้ทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าพันธมิตรของเราจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง

ในภาพ จากซ้าย คุณสรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป