สร้างความแข็งแกร่งให้กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ในสถานที่ทำงาน ที่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง คือสิ่งที่แมริอท อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความสำคัญมาตลอด และเป็นค่านิยมหลักขององค์กรในการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นลำดับแรก รวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ลงนามในหนังสือสัญญา (Racial Diversity and Inclusion Charter for Employers) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและการยอมรับความแตกต่าง สำหรับพนักงาน เน้นให้เห็นว่าบริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำทางความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง

นำโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส ฮ่องกง หนังสือสัญญาความหลากหลายทางเชื้อชาติและการยอมรับความแตกต่าง สำหรับพนักงาน เสนอแนวทางปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ผ่านนโยบายและวิธีปฏิบัติงานซึ่งพนักงานสามารถนำมาใช้เพื่อบรรจุเป้าหมายทางด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง รวมทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติ และการยอมรับความแตกต่างในสถานที่ทำงาน

“เราภูมิใจที่ได้ลงนามในหนังสือสัญญาความหลากหลายทางเชื้อชาติและการยอมรับความแตกต่างสำหรับพนักงาน กับคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส ฮ่องกง ซึ่งเป็นการสนับสนุนความพยายามที่ต่อเนื่องของเราในการส่งเสริมให้ที่ทำงาน เป็นสถานที่แห่งการยอมรับในความแตกต่าง” เรแกน ไตรกฤษดาพร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “ที่แมริออท เราเชื่อในเรื่องความต้องการพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาผู้หญิงให้เป็นผู้นำองค์กรขณะเดียวกันเราก็พยายามผลักดันความเท่าเทียมกันของทุกเพศในการขึ้นมาเป็นผู้นำของบริษัททั่วโลก จนถึงการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน เราหวังที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทอื่นๆ มาร่วมกับเราในความพยายามที่จะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ในการยอมรับความแตกต่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยให้การต้อนรับและเป็นมิตรกับทุกคนอย่างแท้จริง”

เรแกน ไทกฤษฎาพร ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ศูนย์กลาง) เป็นตัวแทนของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย แปซิฟิก ในการลงนามกฎบัตรความหลากหลายทางเชื้อชาติและการยอมรับความแตกต่างสำหรับพนักงาน กับคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส ฮ่องกง

หลักชัย : ความมุ่งมั่นของแมริออท ในการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มากกว่า 90 ปี ที่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้คำมั่นในการนำเสนอโอกาสที่เปิดกว้างให้ทุกคน และเห็นความสำคัญของบุคลากรเป็นลำดับแรก นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของความสำเร็จที่เราทำได้เมื่อไม่นานมานี้ เป็นสัญญาณว่าแมริออทมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานในภูมิภาคนี้

 • สร้างบรรยากาศที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย และความเสมอภาคระหว่างเพศ
 • ในปี 2564 แมริออทประกาศเร่งสร้างความเท่าเทียมแก่ทุกเพศ สำหรับผู้บริหารในทุกตำแหน่งภายในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้ 2 ปี จากที่ได้ประกาศเป้าหมายนี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว
 • ในปี 2560 แมริออทร่วมกับ Asian University for Women (AUW) ในบังกลาเทศเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นผู้หญิง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกงาน และการให้ทุน ด้วยความร่วมมือนี้ ผู้นำผู้หญิง 50 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาอาชีพ ในขณะที่นักเรียนของ AUW เดินทางมาที่ออฟฟิศของแมริออทในฮ่องกงเพื่อฝึกงานระยะสั้น โดยในปี 2562 แมริออทสามารถส่งนักเรียนไปฝึกงานในโรงแรมได้สำเร็จที่อินเดียและบังกลาเทศ
 • แมริออทยังได้สร้างเครือข่ายทูตหญิง เพื่อช่วยพัฒนาพนักงานผู้หญิงผ่านการให้คำปรึกษา, การทำงานเป็นเครือข่าย, โปรแกรมฝึกฝน และโอกาสในการพูด; พร้อมแนะนำ นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น และสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้เป็นแม่ที่ยังทำงาน
 • สนับสนุนการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ+
 • ปี 2564 เป็นครั้งแรกที่แมริออท บอนวอย ประกาศร่วมสนับสนุน Gay Games ครั้งที่ 11 ประเทศฮ่องกง ในปี 2565
 • ปี 2563 แมริออท ได้รางวัล Bronze Standard in the LGBT+ Inclusion Index จัดทำโดยCommunity Business ถือเป็นหลักชัยแรกของการปฏิบัติ การยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มในเอเชียโดยร่วมมือกับ Community Businessเพื่อเข้าร่วมและโปรโมต LGBT+ Inclusion Index ครั้งแรกในปี 2561
 • ในปี 2563 และ 2562 ดับเบิ้ลยู โฮเท็ลส์ ร่วมเป็นผู้จัดงาน Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras เพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียม และสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความรักอย่างเปิดเผย เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ดับเบิ้ลยู โฮเท็ลส์ มีรถแห่ของตัวเองในขบวนพาเหรดในปี 2563
 • ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา แมริออท เริ่มเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับคนเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต ให้แก่สำนักงานในฮ่องกง
 • สนับสนุนผู้พิการ
 • ในปี 2564 แมริออทเข้าร่วมเทศกาลจัดหางานที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพิการ ปัจจุบันบริษัทมีการจ้างงานคนพิการมากกว่า 1,000 คนในจีนแผ่นดินใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *