สังคม-CSR

ห่วงใยคนงานก่อสร้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน  รับมอบข้าวกล่องจาก นายณัฐกิจ รุ่งจรูญ  ผู้แทนผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนวันละ 300 กล่อง 5 วัน รวม 1,500 กล่อง ให้นางโสภา เกียรตินิรชา  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปมอบให้คนงาน ณ แคมป์คนงานก่อสร้างอาคารเดอะคีย์ บริษัท สยามซิสเต็มบิลท์ จำกัด จำนวน 82 คน และแคมป์คนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหมู่บ้าน Metro บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 38 คน นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนในชุมชนคลองลัดภาชีที่ตกงานและต้องกักตัวอีกกว่า 150 คน โดยมีนางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม ประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบข้าวกล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงกักตัว ตามโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”