กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี รับ 16 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงมีความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนซึ่งเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ล่าสุด รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  ปีติดต่อกัน (Thailand Labor Management Excellence Award 2021) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กชี ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งสิ้น 16 รางวัล ดังนี้”

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 15 – ปีที่ 19 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่)

1. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ปีที่ 15

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 15 – ปีที่ 19 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก) จำนวน 2 สาขา ดังนี้

1. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี ปีที่ 16

2. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี ปีที่ 15

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 10 – ปีที่ 14 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก) จำนวน 2 สาขา ดังนี้

1. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรี ปีที่ 11

2. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร ปีที่ 11

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 5 – ปีที่ 9 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก) จำนวน 5 สาขา ดังนี้

1. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา แพร่ ปีที่ 7

2. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สายา นครสวรรค์ 2 ปีที่ 6

3. บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา น่าน ปีที่ 5

4. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง ปีที่ 5

5. บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สายา ลำพูน ปีที่ 5

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564ระดับประเทศ ปีที่ 1 – ปีที่ 4 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก) จำนวน 6 สาขา ดังนี้

1. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ตรัง ปีที่ 4

2. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา นครสวรรค์ 1 ปีที่ 4

3. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร ปีที่ 3

4. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา หนองคาย ปีที่ 3

5. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา อ่างทอง ปีที่ 3

6. บริษัท บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา พังโคน ปีที่ 2

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณารางวัลเกียรติยศสถานประกอบ กิจการดีเด่นด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ในปีนี้ โดยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 139 ปี ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และครบรอบ 28 ปี ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จะขยายความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในองค์กรไปสู่การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทคู่ค้า เพื่อยกระดับระบบแรงงานสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายธุรกิจของเราให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และขอขอบคุณพนักงานที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกันในองค์กร เราจะรักษามาตรฐานในการมอบการบริการ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตลอดไป” นายอัศวิน กล่าวสรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *