ซีคอนสแควร์ช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ย่านกิ่งแก้ว

นายจรัญ ผู้พัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ให้กับ นางลาวัลย์  ปุณะศิริ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *