กิจกรรม-ภาพสังคม

ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด กลุ่มธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค   และ นางสาวพัชรินทร์  พินทุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค  จำกัด (หหาชน)   ร่วมให้การต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 4  บริเวณ ชั้น G   ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  เมื่อวันก่อน