ผู้บริหารเอ็ม บี เค แสดงความยินดี ร้านสุกี้ตี๋น้อย เปิดสาขาใหม่ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

นายสมพล ตรีภพนารถ  กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า นายวิศาล สิปิยาลักษณ์  รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท  เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวจรูญรัตน์ สาลี  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสมพงษ์  พิศาลกิจวณิช  ประธานกรรมการ และนางสาวนัทธมน  พิศาลกิจวณิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด เนื่องในโอกาส ร้านสุกี้ตี๋น้อย เปิดสาขาใหม่ สาขาที่ 29 ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *