สังคม-CSR

LEO ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ร่วมส่งมอบความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในโครงการ “ ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยบริจาคน้ำดื่มลีโอ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) , บริจาคลังกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม ใช้ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา ส่งต่อแอลกอฮอล์คลีนสเปรย์ สำหรับทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยเริ่มต้นส่งให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนมากกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2564