สร้างธุรกิจโตคูณร้อย อัพเกรดแฟรนไชส์ให้ได้มาตรฐาน กับหลักสูตร Chain Store รุ่น 6 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

เปิดตัวอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากเหล่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  สำหรับหลักสูตร Chain Store Management & Franchise System  หลังจากที่เปิดสอนไปแล้ว 5 รุ่น สร้างผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรรวมกว่า 60 ธุรกิจ  โดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการในการวางโมเดลธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการ  การวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว  โดยเฉพาะธุรกิจที่จะก้าวสู่ระบบแฟรนไชส์หรือร้านสาขา  ปูความรู้ในการคำนวณต้นทุน  การตั้งราคา  การสร้างกำไรสูงสุด  มาตรฐานร้านสาขาและแฟรนไชส์  การตรวจสอบมาตรฐานแฟรนไชส์ที่มีระบบ  ด้วยคู่มือธุรกิจที่จะเป็นคัมภีร์สำคัญเป็นแนวทางให้ธุรกิจพัฒนาและก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง  สอนและจับมือทำแบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจอาหารและแฟรนไชส์มากกว่า 30 ปี  ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์  และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หลักสูตรเดียวที่จะชี้ทางให้ธุรกิจคุณโตคูณร้อยด้วยมาตรฐานแฟรนไชส์คุณภาพ  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเรียนหลักสูตร Chain Store Management & Franchise System รุ่น 6 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-915-4624  ด่วนรับจำนวนจำกัด 20 ธุรกิจเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *