สังคม-CSR

ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์  สิงหทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม