ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ออมสิน แจ้งปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั่วคราว

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค พบรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค และพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

ธนาคารออมสิน จึงขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ปิดให้บริการ หรือจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ โดยระหว่างนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการจากสาขาพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติ ได้แก่ สาขาบางแค สาขาซีคอน บางแค สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ และสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนา หรือสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของธนาคารฯ เช่น แอปพลิเคชัน MyMo, ตู้ ATM และระบบ Internet Banking เป็นต้น จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 และที่ LINE ID พิมพ์ @GSBsociety