การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

SABINA เดินหน้าจ่ายปันผลหุ้นละ 0.80 บาท

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และนางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการส่งเสริมธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการปี 2563 แก่ผู้สนใจในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,913.8 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 276.8 ล้านบาท โดยประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.35 บาท และจะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.45 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2564