สังคม-CSR

วุ้นเส้นไทยวา เคียงคู่สู้วิกฤติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19   นำโดยคุณอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer คุณสายัณห์ ลมุล ผู้จัดการโรงงาน และ คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ Head of Corporate Communication and Sustainability บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้กับ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคุณพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19   ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้