ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS โชว์กำไรสุทธิ569ล้านบาท

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 568.7 ล้านบาททั้งๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและโควิด-19 แต่สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีในทุกด้าน ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *