ในประเทศ

อว. พร้อมจ้างงาน 3,000 ตำบล ส่งมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาพื้นที่ 1. ก.พ.นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ว่าเป็นโครงการที่ กระทรวง อว. ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำไบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบล แบบพุ่งเป้า โดยจะดำเนินการ 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ก.พ. นี้ จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินการจะมีบัณฑิตที่จบใหม่ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในพื้นที่ ประมาณตำบลละ 20 คน ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลพิจารณาประเด็นที่จะเข้าพัฒนาพื้นที่ จากนั้น บุคลากรของ อว. มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมาประมวลว่าจะนำความรู้ในประเด็นใดบ้างเพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของชุมชน ยกระดับของครอบครัวและแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน