‘ซีพีแอล’ รับใบรับรองระดับ ‘เหรียญทอง’ ด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรฟอกหนังระดับโลก

นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบใบรับรองระดับเหรียญทอง (Gold Medal) ด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กร LEATHERWORKING GROUP (UK) ทั้งในส่วนโรงฟอกหนังวัว โรงฟอกหนังหมู และโรงผลิตหนังสำเร็จรูป ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของระบบการจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับสูง

ทั้งนี้ บมจ.ซีพีแอล เป็นบริษัทฟอกหนัง และเป็นสมาชิกในกลุ่ม 1st Tier   Global Leather supplier ในกลุ่มโรงงานฟอกหนังขององค์กร LEATHERWORKING GROUP (UK) ที่เข้าร่วมระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน จากระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal)  และ ระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) จนได้รับรางวัลเหรียญทองซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2563 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นับเป็นโรงฟอกหนังรายแรกของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ในการเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืน ที่มีเป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *