การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

เปิดตัวสถานี UTCC Station มิติใหม่สำหรับนักศึกษา ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการค้าและการบริการแห่งอาเซียน ต่อยอดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ จัดตั้งสถานี UTCC Station บน YouTube แพล็ตฟอร์มวิดีโอหลักของสังคมไทย ภายใต้การดำเนินการโดยนักศึกษาและบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นสถานีแห่งความรู้ โอกาส และความสำเร็จของเยาวชนที่มีใจรักในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ในอนาคตอันใกล้นี้ UTCC Station ได้โอกาสร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในการผลิตรายการสด “แก้เกมเศรษฐกิจ” เพื่อออกอากาศในวันพุธ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่จะทีมนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงร่วมกับสถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีปณิธานในการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ นักศึกษา Gen Z หลายคน ฝันอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ยูทูบเบอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพร้อมสนับสนุนการเปิดสถานี UTCC Station เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้คิด ได้ลงมือทำจริง ร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มีฝันคล้ายๆ กัน เป็นการฝึกทั้ง Hard Skills ทางนิเทศศาสตร์ และ Soft Skills ในแง่ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เตรียมพร้อมเพื่อไปสร้างผลงานในวงการคอนเทนต์ในอนาคต”

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “สถานี UTCC Station ดำเนินงานหลักโดยนักศึกษา และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากเราเปิดสอนสาขาวิชาการกระจายเสียงแพร่ภาพ และสตรีมมิ่ง รวมถึงสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ฝันอยากมีช่อง Youtube หรือรายการออนไลน์เป็นของตัวเอง เราจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอไอเดียการทำรายการ ทำคอนเทนต์ รวมถึงเปิดสตูดิโอที่มีอุปกรณ์การถ่ายทำ พร้อมทั้งกล้อง ทั้งไฟ และห้องคอมพิวเตอร์แลบเพื่อการตัดต่องาน ตลอดจนมีอาจารย์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาในแง่เทคนิคการผลิตคอนเทนต์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้เชิญตัวจริงในวงการธุรกิจการสื่อสาร ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล รับบทบาทผู้อำนวยการสถานี UTCC Station ดูแลควบคุมงานด้านการผลิตรายการ รวมถึงเสริมทักษะให้กับนักศึกษาในแง่การจัดการธุรกิจสื่อ และได้จัดทำโครงการ Rising Stars เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาจากทุกคณะ รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมาร่วมงานกับ UTCC Station

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้อำนวยการสถานี UTCC Station กล่าวว่า “คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องการสร้างมิติใหม่ในการจัดตั้งสถานีแห่งความรู้ UTCC Station เพื่อเป็นนำเสนอรายการที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบของการถ่ายทอดศักยภาพทางด้านการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและสอดรับกับสถานการณ์สังคมในยุคปัจจุบันไปสู่อนาคต”

หลังจากที่ทดลองผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์มาแล้วระยะยหนึ่ง รายการที่เป็นที่นิยมทาง UTCC Station ได้แก่ รายการโหรเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ และประเด็นข่าวธุรกิจทั้งในประเทศและโลกเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่อยู่หน้ากล้อง ในขณะที่มีทีมนักศึกษา และบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ เป็นทีมงานเบื้องหลัง

นอกจากนี้ ยังมีรายการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมาย เช่น UTCC Brunch News รายการข่าว Live ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น., รวมถึงรายการอื่นๆ ที่อัปโหลดเป็นประจำ เช่น Challenge 100%, Fifty Game Night, สนามเด็กเล่น, ครูโบว์ปั้นแบรนด์, ทันเทรนด์ MarCom รวมถึงรายการ Prototype ที่ทีมงานมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิชาต่างๆ ได้ดูแลการผลิตในช่วงต้น ได้แก่ ครูสายมู, คั่วเข้มๆ กับเด็กหัวการค้า, และอะลุ่มอล่วย

ติดตามและให้กำลังใจให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการเรียนรู้แบบได้ลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นคอนเทนครีเอเตอร์ ได้ทาง https://www.youtube.com/@utccstation