กิจกรรม-ภาพสังคม

งานเลี้ยงแสดงความยินดี

พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุข องคมนตรี รับเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม  ปี2567  จากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร,     ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร – ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์,  ผศ.ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข   สุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย,  ดร.ประวิช  รัตนเพียร  และ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ