กิจกรรม-ภาพสังคม

พาราไดซ์ เพลส นำนวัตกรรมหุ่นยนต์เสิร์ฟน้ำบริการประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ในเครือเอ็ม บี เค สนับสนุนพื้นที่แสดงผลงานและศักยภาพของหุ่นยนต์อัจฉริยะ Greet Bot และ AI Delivery Robot ที่ศูนย์บริการวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยมี นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ให้การต้อนรับ นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเคเค คอร์เปอเรชั่น จำกัด นพ.กิตติไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” นางสาวโฉมฉาย สมใจ ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมร่วมชมนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ Greet Bot และ AI Delivery Robot ที่ให้บริการเสิร์ฟน้ำให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดการสัมผัส และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ณ ศูนย์วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส เมื่อเร็ว ๆ นี้