กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตปรับเวลาทำการ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตมีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในขณะนี้เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการในส่วนงานบริการดังนี้

งานบริการสถานที่เวลาทำการระหว่างวันที่
One-Stop Serviceชั้น 1 ตึก G Towerจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 16.00 น.5-31 มกราคม 2564
งานอนุมัติกรมธรรม์ชั้น 26 ตึก G Towerจันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.4-31 มกราคม 2564
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ชั้น 26 ตึก G Towerจันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.4-31 มกราคม 2564
สำนักงานสาขาชลบุรีจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 16.00 น.5-31 มกราคม 2564
สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. เสาร์ 8.30-12.00 น. (เฉพาะวันที่ 23 และ 30 มกราคม 2564)5-31 มกราคม 2564

ทั้งนี้กรุงไทย–แอกซ่าประกันชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้างและมุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมส่งกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันหากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโทร 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *