ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง

ภายในงานมีสินค้าเกษตรจำหน่าย อาทิเช่น

  • สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
  • สินค้าอัตลักษณ์
  • และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของเกษตรและองค์กรเกษตรกร

พบกันในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 นี้

ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร