ในประเทศ

Elabram & EGN Thailand: เสริมศักยภาพวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ที่ผ่านมา บริษัท Elabram ได้ร่วมมือกับ EGN Thailand ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ การพัฒนาและยกระดับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับสายงานด้าน Human Resource หรือ HR โดยครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันทั้งหมด 3 หัวข้อ คือ 

  1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Company Culture)
  2. การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน และการรักษาพนักงาน (Employee Experience and Retention) 
  3. การสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding)

ภายในงานได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสายงาน HR รวมถึงเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ทั้งหมด 4 ท่าน ร่วมแชร์มุมมองความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพนักงานภายในองค์กร ทั้งในด้านของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้ง และประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยมีคุณมิเคล เยา (Mikel Yaw)) กรุ๊ปซีอีโอของ Elabram ร่วมเสวนาให้ความรู้ในกิจกรรมช่วงนี้ด้วย

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ Elabram เราต้องการให้ผู้ที่ทำงานด้าน HR สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างตอบโจทย์ ตรงความต้องการของทั้งองค์กรและพนักงานเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Company Culture)

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ องค์กรทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยทางจิตใจในการทำงานของพนักงาน หรือที่เรียกว่า Psychological Safety ปัจจัยหลักที่สร้างความกล้าหาญให้กับพนักงานมีความกล้าที่จะสื่อสาร แบ่งปัน และนำเสนอความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่กังวลว่าผู้คนภายในองค์กรจะตัดสินหรือต่อว่าอย่างไร สิ่งนี้จะส่งผลดีต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรได้อย่างแท้จริง โดยที่ไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดและพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้งานประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากพนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย นำมาซึ่งการให้ความร่วมมือที่ดีต่อการทำงาน รวมถึงทิศทาง มุมมอง และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย

คุณคุณมิเคล เยา (Mikel Yaw) ได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่มีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาแล้ว อย่างลืมว่าการรักษาไว้ก็สำคัญไม่แพ้กัน จึงให้คำแนะนำประเด็นนี้ว่าควรสื่อสารวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นทำแบบสำรวจกับพนักงานใหม่ๆ ควบคู่กับการพูดคุยเป็นประจำ จะทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถรักษาวัฒนธรรมที่สร้างมาได้อย่างยั่งยืน

การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน และการรักษาพนักงาน (Employee Experience and Retention)

การสร้างกิจกรรมหรือกระบวนการขององค์กรเพื่อพนักงานใหม่ หรือ Onboarding Program คือประเด็นสำคัญในหัวข้อนี้ที่ได้หยิบยกขึ้นมา เนื่องจากพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่วันแรก หรือ ตั้งแต่ช่วงที่ทำการคัดเลือก โดยบริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งในส่วนของการแจ้งหน้าที่หรือตำแหน่งในการทำงาน ชี้แจงว่าสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องให้ความใส่ใจในช่วงเดือนแรกๆ ค่อนข้างมาก เพื่อให้พนักงานได้รู้จักกับองค์กรพร้อมกับได้รับความประทับใจแรกที่ดี เพราะแน่นอนว่าย่อมส่งผลดีกับการทำงานในอนาคตต่อไป

การสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding)

องค์กรจะสามารถสร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากพนักงานภายในที่ดีร่วมด้วย กล่าวคือแม้ว่าองค์กรจะมีการสื่อสารสู่ภายนอกให้เห็นว่าแบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน หากพนักงานไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นการสร้างแบรนด์ที่ดีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นการให้ความสำคัญกับพนักงานที่ทำตามค่านิยมขององค์กร ควรค่ากับการได้รับคำชื่นชม การสนับสนุน และให้คุณค่ากับการกระทำที่ดีให้มากด้วยเช่นกัน

บทสรุป

วัฒนธรรมองค์กรและการให้คุณค่ากับพนักงานรวมไปถึงค่านิยมองค์กรนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือผู้นำองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยไม่ละเลยที่จะรักษาสิ่งต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณผู้ให้ความรู้และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาและยกระดับวัฒนธรรมองค์กร ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ด้าน HR ที่ยกระดับความรู้ขององค์กรให้สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกครั้งในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป

สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการใช้บริการด้านงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร บริการจัดทำเงินเดือน การจัดจ้างบุคลากรภายนอก Elabram เราพร้อมทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาที่ดีขององค์กรในเชิงรุกได้อย่างตอบโจทย์ ด้วยประสบการณ์การคัดสรรบุคลากรให้กับหลากหลายองค์กรมามากกว่า 20 ปี เรายินดีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ สามารถเข้าร่วมชม โปรไฟล์บริษัทได้ที่ https://elabram.com/