การ์ดอย่าตก !! ปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

โครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “การ์ดอย่าตก !!!  ปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 เพื่อรณรงค์และย้ำเตือนให้บุคลากรในรัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ตระหนักและระมัดระวังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 หรือโควิด-19 รอบใหม่ โดยรณรงค์ให้ทุกคนดูแลใส่ใจตัวเองและสังคมรอบข้างด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค อย่างเคร่งครัด การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระว่างบุคคล การล้างมือบ่อยๆ ฯลฯ พร้อมกันนี้ได้นำ ชุดความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมชุดเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดสื่อมวลชนประจำรัฐสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *