ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่นสาธารณสุข

รพ.ธนบุรี จัดแพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลธนบุรี ห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน จัดแพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่องความจำ การลืมบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์สถานที่ เวลา  หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำเพราะโรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีการสูญเสียหน้าที่การทำงานของสมอง ทำให้จำลดลง ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ มีความผิดปกติในการใช้ภาษา การคำนวณ และความเข้าใจ หากปล่อยไว้นานๆ อาจมีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในด้านอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว …หมั่นสังเกตอาการคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากพบอาการผิดปกติหรือบุคลิกที่เปลี่ยนไปควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอีกทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยการตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยแพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563 เริ่มต้น 3,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 1645 ต่อ 7870-1 หรือ www.facebook.com/thonburihospitalclub