ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่าน ZOOM
วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน
-คุณอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
-ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
ร่วมรับฟังแนวคิดนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสถานดูแลเด็กได้อย่างปลอดภัย
สนใจเข้าร่วมงาน สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กลิงก์ https://forms.gle/DnKtxeA6F7Q2wjkS8
สอบถามโทร. 089 0330820