กีฬาสังคม-CSR

นักวิ่งกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (2nd RUN FUN FUND 2024)”

จบไปแล้วสำหรับ กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2  (2nd RUN FUN FUND 2024)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,คุณวีรพงศ์ เกษดำรงค์พาณิชย์ ประธานจัดงาน ,ดร.ประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานจัดงาน ,ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี รองประธานจัดงาน ,คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์ เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่  ตลอดจน ศิลปินดารา เซเลบ และนักกีฬากว่า 1,000 คนร่วมในกิจกรรม  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2  (2nd RUN FUN FUND 2024)”  ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง  อีกทั้งมียังมีบริษัทห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ,บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม-อินดัสตรีส์ จำกัด (TOA),บริษัท Apollo (Thailand) จำกัด, ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ Idemitsu,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.),บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด,บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า Socksy และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆ จัดสวัสดิการและฝึกอาชีพจนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการทั่วทุกภาคทั้งหมด 11 แห่งตั้งอยู่ส่วนกลาง 6 แห่ง ส่วนภูมิภาค 5แห่ง และกำลังจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่งคือจังหวัดพิษณุโลก สระบุรีและปัตตานี ในส่วนของจังหวัดปัตตานีนั้นเน้นให้บริการคนพิการทางสติปัญญาที่นับถือศาสนาอิสลาม และโดยรวมสามารถรองรับผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและทุกระดับความพิการได้จำนวน 800-900 คน นอกจากนั้นได้ขยายการบริการลงสู่ชุมชนจัดอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้มีฐานะยากจนทั้งประจำและครั้งคราวปีละไม่ต่ำกว่า 5000 ราย การดำเนินงานของมูลนิธิฯนับได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯอาศัยจากการรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละปีจะใช้งบประมาณจำนวนกว่า 60 ล้านบาท

บรรยากาศภายในงานคึกคักและสนุกสนาน เริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายด้วยแอโรบิกในเวลา 05.15 น. และปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กม. เวลา 06.00 น. ,ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กม. เวลา 06.15 น. และปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 3 กม. เวลา 06.20 น.

 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2  (2nd RUN FUN FUND 2024)”   ยังร่วมสนุกกับการลุ้นรางวัลใหญ่ อาท จับรางวัลทองคำ,ตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆอีกมากมาย

ปิดท้ายด้วยผู้ร่วมงานเข้ารับประทานอาหารตามบูธต่าง ๆ ที่มาให้บริการอาหาร เครื่องดื่มและของหวานอย่างอิ่มหนำสำราญ ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน