ในประเทศ

คาราบาวกรุ๊ป ติดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก ใน The Sustainability Yearbook 2024
ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand”

คาราบาวกรุ๊ป ติดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลกใน The Sustainability Yearbook 2024 เป็นปีแรก ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” ที่มีการบริหารงานอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)

ทั้งนี้ คาราบาวกรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่ม 15% แรกเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากทั่วโลก โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินที่เข้มข้นของ S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) ในปี 2023 รวมกันทั้งหมด มากกว่า 9,400 บริษัท

“การติดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลกใน The Sustainability Yearbook นี้ เป็นความภาคภูมิใจและเป็นการการตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” ของ คาราบาวกรุ๊ป ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ เราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนคาราบาวกรุ๊ปให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป”

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว
The Sustainability Yearbook 2024 เป็นรายงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วยเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นของ S&P CSA ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2023 ทาง S&P CSA ได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเมิน ด้วยการปรับคำถามและเพิ่มหัวข้อคำถามที่เจาะลึกมากขึ้น

การติดอันดับใน The Sustainability Yearbook นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของคาราบาวกรุ๊ป ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจคาราบาว “ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”