ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

คณะบัญชี จุฬาฯ เตรียมจัดงาน “บัญชี จุฬาฯ แฮปปี้ Farm Fair ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานใหญ่ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงพาณิชย์ภายใต้งาน “บัญชี แฮปปี้ Farm Fair” ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน กับโครงการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำเสนอโอกาสใหม่วงการอุดมการศึกษา นำร่องต้นแบบ Sustainable Business Model ให้กับสังคม เชิญชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนสินค้าเกษตร สดใหม่ คาร์บอนต่ำ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทาง CBS ยังเป็นผู้นำในการใช้ DEEP Technology ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้บันทึก Carbon Footprint by Transaction และออกเป็น Blockchain Carbon Receipt เป็นครั้งแรกของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Contract มาช่วยในการชดเชยคาร์บอน ทำให้งาน บัญชี Happy Farm Fair เป็นต้นแบบการบูรณาการร่วมกับการศึกษา เกษตรและนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ ลานสนามหญ้าหน้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย