ในประเทศ

เพื่อนใหม่ชวนคุณเปิดโลกธุรกิจ Bangkok Bank SME Podcast

Bangkok Bank SME Podcast  เปิดโลกธุรกิจ เพื่อนใหม่ ผ่านเรื่องราวเสียง กับ 3 รายการที่ น่าสนใจ ดังนี้

รายการ “SME The mater Talk” พูดคูยกับเจ้าของธุรกิจ หรือ CEO ผู้บริหารสู่เคล็บลับและแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ  เดือนละ 1 ครั้ง

รายการ “The Treasury Talk ” ย่อโลกค่าเงินแต่ละสัปดาห์ ย่อยสถานการณ์รอบโลกให้คุณได้ฟัง ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

รายการ “Fininvest”  เติมความรู้เรื่องการลงทุน โอกาสการลงทุนในตลาดหุ้น และกองทุนที่น่าสนใจ  ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน

สามารถรับฟังได้ทาง Channel: Podbean SoundCloud Spotify Facebook และ YouTube ช่อง Bangkok Bank SME หรือ Click: https://bit.ly/3UGtVOE