ดุสิตธานีคว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากเวที SET Awards 2020

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ดุสิตธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2020  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล

ทั้งนี้ บมจ.ดุสิตธานี เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 8 แห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มดุสิตธานี ในการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *