ในประเทศ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จับมือ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน  เปิด ‘ศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน’ One Stop Service แห่งอาเซียน

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ผนึกกำลัง สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน (TTRI) เปิดศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร พร้อมพัฒนางานบริการทดสอบ ด้านเทคนิค ฟังก์ชั่น และสิ่งทอทางการแพทย์ ตั้งเป้าศูนย์กลางทดสอบแห่งอาเซียน

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-10.jpg

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้พัฒนาความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับสถาบันวิจัยสิ่งทอของไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2560 จัดประชุมสุดยอดความร่วมมือทางอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน (Taiwan – Thailand industrial collaboration Summit : TTICoS) ณ ประเทศไทย พร้อมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับแรกระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) และ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน (Taiwan Textile Research Institute : TTRI) เพื่อให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมสิ่งทอของทั้งสองประเทศ ในด้านเทคโนโลยีการทดสอบสิ่งทอ และบริการสำหรับสิ่งทอทางเทคนิค ที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น รวมถึงการกระชับความร่วมมือเชิงลึก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคนิค และการพัฒนาตลาด

การประชุมสุดยอด TTICoS ปี 2564 สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน เล็งเห็นถึงศักยภาพของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทดสอบและการรับรองสิ่งทอทางการแพทย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์  โดยมีเป้าหมายจัดทำแผนการรับรองแบบสองทาง สำหรับการรับรอง สิ่งทอป้องกันที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น ทางเทคนิค และทางการแพทย์ พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน

ความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนำสู่การ “เปิดศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน” ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Lin Chuan-Neng ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเศรษฐกิจ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมด้วย ดร. โรเบิร์ด จู  รองประธานสถาบันสิ่งทอแห่งไต้หวัน (TTRI) ในการขยายฐานการทดสอบด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยและไต้หวันให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ และเร่งเดินหน้าครอบคลุมไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดยสถาบันฯ สิ่งทอ ตั้งเป้าพัฒนา เพื่อให้ “ศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน” เป็น One Stop Service ที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดของอาเซียนรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทำความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและตลาดสิ่งทออื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินงานภายใต้ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ มีภารกิจ ด้านการพัฒนา วิจัย เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านแนวคิดสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรม และบุคลากร พร้อมผลักดันเรื่องมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-9.jpg

ด้าน ดร. โรเบิร์ด จู  รองประธานสถาบันสิ่งทอแห่งไต้หวัน (TTRI) (Dr.Robert Jou, Vice President Taiwan Textile Research Institute)  กล่าวว่า ในปี 2566 ได้มีการประชุมสุดยอด TTICoS 2023 และนำมาสู่ความร่วมมือเปิดศูนย์สิ่งทอไทย-ไต้หวัน (THAILAND-TAIWAN TEXTILE TESTING AND CERTIFICATION SERVICE CENTER) อย่างเป็นทางการเพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถในการทดสอบและรับรอง สิ่งทอป้องกัน ที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น ทางเทคนิค และทางการแพทย์ โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1. ยกระดับทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

2. ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผ่านมาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบทั่วไปเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค

3. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยการพัฒนาความสามารถในการทดสอบร่วมกันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม จากองค์ความรู้ด้านการทดสอบที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพของ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน ผสานความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะช่วยยกระดับทักษะการทดสอบ เทคโนโลยี เพิ่มรายการทดสอบสิ่งทอและการรับรองได้ในไทย ช่วยลดต้นทุนการส่งทดสอบ แก่ผู้ประกอบการ SME และอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศได้เป็นอย่างดี