กิจกรรม-ภาพสังคม

พิธีลงนามเซ็นต์สัญญาเช่าพื้นที่โครงการพาร์คสีลม

นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้บริหารโครงการพาร์ค สีลม  คุณปริม เสงี่ยมดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ตัวแทนจากโครงการพาร์คสีลม และ ดร.อาคม ชีวะเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญาเช่าพื้นที่โครงการพาร์ค สีลม พร้อมด้วยตัวแทนขาย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด คุณมณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพื้นที่สำนักงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานขายโครงการพาร์ค สีลม