ธุรกิจ-ตลาด

สสว. จัดงาน “SME Privilege Market” ชวน ชม ชิม ช้อป สินค้ามากกว่า 100 บูธ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อ SME หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Privilege Market” ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้า พร้อมแนะนำและเผยแพร่สิทธิประโยชน์สำหรับ SME

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยในงานได้เชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่าย มากถึง 100 บูธ พร้อมสีสันความบันเทิง หวังเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นหนุนเศรษฐกิจไทย ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยงานจัดถึงวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 08:30 – 16:00 น. ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้บริหาร และคณะทำงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมชมงานอย่างคึกคัก

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ โดยสสว.ได้จับมือกับหน่วยงานอัน ภาครัฐ 6 หน่วยงาน มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การจัดงานได้ร่วมกับภาคเอกชน ที่จะมอบสิทธิประโยชน์จากองค์กรเอกชน 14 องค์กร ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย จึงจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 100 บูธ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย มาสร้างสีสันความบันเทิง ให้ผู้มาชมงานได้ชิมและช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน รวมไปถึงกิจกรรมแนะนำและเผยแพร่สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่าเช่า อบรม และการระงับข้อพิพากต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหรือบทบาทหลักด้านการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้ ถืออีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด ในครั้งนี้ สสว.ได้นำเสนอผ่านน้องมะเฟือง ที่พร้อมจะพาผู้ชมงาน ช้อปปิ้ง สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจไปกับสินค้าจากผู้ประกอบการ SME และนำเที่ยวชมงาน ให้ทุกคนได้พบกับสินค้าหลากหลาย อาทิ อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก เครื่องประดับ เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกวัน ในช่วง 10:00 น.,13:00 น.,14:00 น. และ 15:00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมงาน “SME Privilege Market” สามารถแวะไปชม ชิม ช้อป ได้ ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยงานจะจัดไปจนถึง วันที่ 1 ก.ย. 66 เวลา 08:30-16:00 น.