การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ร่วมขยายขีดจำกัดของการเรียนรู้กับงาน “FutureEd Fest 2023” Kich off ! เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 7-8 ตุลาคมนี้ ณ มิวเซียมสนาม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีงานแถลงข่าว Kick off เปิดตัวงานเทศกาลเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้การศึกษาไทย FutureEd Fest 2023 ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจำกัดของการเรียนรู้ ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมี 7 ผู้ร่วมก่อตั้ง จาก 6 องค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1.  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish 4. ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 5. นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองอำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา (ThaiPBS) 6. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย และผู้ร่วมก่อตั้งภาคีเพื่อการศึกษาไทย 7. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  กรรมการภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย มาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้

FutureEd Fest 2023 เป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 2 วันในรูปแบบ Onsite และ Online ด้วยการเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงกันของเหล่านักการศึกษา ผู้อำนวยการ คุณครู นักเรียน และนักศึกษาครู ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายต่อผู้เรียน

โดย Key Concept หลักของงานที่มุ่งสร้างการศึกษาที่มีความหมายต่อผู้เรียน (Meaningful Education)  คือ “UPRISE” ซึ่งแต่ละตัวย่อมาจาก

U = USEFUL (มีประโยชน์)

P = Problem – Solving (แก้ปัญหาได้)

R = Real Word (โลกความเป็นจริง)

I = Impact (สร้างผลกระทบเชิงบวก)

S = Self – Directed (กำกับตนเอง)

E = Experiential (เรียนรู้จากประสบการณ์)

กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน FutureEd Fest Activities จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ Concept “UPRISE” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับประสบการณ์และความรู้ ผ่านบรรยากาศที่สนุก  เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และได้รับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายต่อไปนี้

  • MAKER FEST พบกับนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย
  • WORKSHOP เติมอาวุธ เสริมความรู้จากนักนวัตกรรมการศึกษาที่มาถ่ายทอดเครื่องมือ HOW TO มากมาย
  • PANEL DISCUSSION รับฟังการเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) นวัตกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมการที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด วางแผน ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Maker Education) จากนักการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
  • AWARDS กิจกรรมมอบรางวัลให้กับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งของนักเรียน และนักการศึกษา
  • EXHIBITION นิทรรศการ นวัตกรรมการเรียนรู้จาก STARFISH EDUCATION และ 6 KEY สำคัญของการศึกษาที่มีความหมาย
  • KEYNOTE SPEECH รับฟังเรื่องราวประสบการณ์ จากผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหัวข้อการศึกษาแห่งอนาคต และเทคโนโลยีการศึกษาที่ล้ำสมัย
  • PITCHING รับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากทั้งคุณครู นักการศึกษา และนักเรียนเพื่อชิงรางวัล และของที่ระลึกมากมาย

นอกจากนี้ บรรยากาศการแถลงข่าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดของผู้ริเริ่มจัดงานใน กิจกรรม :”EdVision 2023: มองไปข้างหน้า กับการศึกษาในอนาคต” โดย Advisory Board ผู้ริเริ่ม FutureEd Fest จาก 6 องค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งประเด็นที่ได้จากกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึง “พลังและการร่วมมือกันของภาคีด้านการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงทุกๆ ท่านที่เข้ามาร่วมงาน สามารถเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่สดใสต่อไปได้”

ต่อด้วยกิจกรรม Highlight อีกหนึ่งกิจกรรม คือ  “InspireEd Ideas: ไอเดียเพื่อการเรียนรู้สู่การสร้างอนาคต” จากตัวแทนนักเรียน เด็กหญิงสุวรรณภา แย้มประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม คุณศันสนีย์ ดวงแข  ตัวแทนผู้ปกครอง นางสาวจาริณี บัวคำ ตัวแทนครูโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และนางสาวณัฐชาฎา สุทธิสะอาด ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางพลัด ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จด้านการศึกษาในอนาคตจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน

ปิดท้ายกิจกรรมการแถลงข่าวด้วยการให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมภาษณ์ผู้ร่วมก่อตั้งกิจกรรม และถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมเชิญชวนบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่านมาร่วมงาน FutureEd Fest 2023 ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจำกัดของการเรียนรู้ ได้ที่มิวเซียมสนาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน FutureEd Fest 2023 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.futureedfest.com/ และเพจ Facebook “FutureEd Fest ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้https://www.facebook.com/FutureEdFest

ชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://fb.watch/m1R6HvA0_v/?mibextid=cr9u03