ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair

ยังคงเดินหน้า หนุน SME ต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดแสดงสินค้าเพื่อช่วยเหลือ MSME ด้านช่องทางกาตลาด กับงาน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 ระดมของดีจากชายแดนใต้มาให้ชม ชิม ช้อป ถึงกรุงเทพฯ พร้อมสินค้าดีๆ อีกมากมายครบครัน ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 07:00-17:00 น. วันที่ 24-27 ก.ค.นี้ …บอกเลย งานนี้ ได้ช้อปของดี และราคาคุ้มสุดๆ