ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

เอ็นไอเอรับสมัครสตาร์ทอัพร่วมโครงการ Space Economy : Lifting Off 2023 พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอวกาศของไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ และบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดและสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และมีมูลค่าสูงกว่า 4 แสนล้านเหรียญ NIA จึงได้มุ่งบ่มเพาะและผลักดันสตาร์ทอัพผ่านโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด สร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรที่สามารถเชื่อมโยงต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ต่อไป”

“ในปีนี้โครงการฯ มีการขยายขอบเขตเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้ประกอบการให้กว้างขึ้น คลอบคลุมสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ (Space) และ อากาศยาน (Aerospace) เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่สนใจได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยยังมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การเติบโต นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่วยงานบ่มเพาะ นักลงทุน และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ​ โดยร่วมกับโครงการเร่งการเติบโตระดับโลกเพื่อเปิดประตูให้สตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการมุ่งสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจในระดับโลกต่อไป”

“โครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระยะพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีจนถึงระยะพัฒนาต้นแบบและระยะเติบโต ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) Upstream ดาวเทียม ดาวเทียมขนาดเล็ก อุปกรณ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง 2) Downstream การนำข้อมูลจากอวกาศมาใช้ เช่น ด้านข้อมูลดาวเทียม การนำข้อมูลมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือทำนายสภาพอากาศ ฯลฯ 3) Aerospace อากาศยานไร้คนขับ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงโซลูชั่น เทคโนโลยีปัญญาปดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) และการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ในอุตสาหกรรมการบิน และ 4) Others เทคโนโลยีอื่นที่อาจนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/ สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-017-5555 ต่อ 544 (ดร.ณัฐกาญจน์), 089-619-2469 (คุณอัญเนศร์), 097-161-5193 (คุณณัตพรรณ) อีเมล์: nattakarn.p@nia.or.th