กิจกรรม-ภาพสังคม

ปูนซีเมนต์นครหลวง หนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ยกระดับช่างก่อสร้างรุ่นใหม่ทั่วประเทศ 

ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าสู่เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ทักษะงานคอนกรีต ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดอบรมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคตั้งเป้ายกระดับทักษะวิชาชีพและกระตุ้นช่างก่อสร้างรุ่นใหม่ใส่ใจลดโลกร้อน 

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เปิดเผยว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เดินหน้าสนับสนุนจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน และทักษะงานคอนกรีต ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 20 ปี โดยในปีนี้ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเงินรางวัล อินทรีซีเมนต์ อินทรีซุปเปอร์บล๊อก ฯลฯ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในปีนี้มีนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 180 ทีม จำนวนกว่า 700 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและกรรมการ กว่า 300 คน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคอินทรีเพชรพลัส ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสำหรับงานโครงสร้างรับแรงต่างๆ ทั้งงานคอนกรีตเล็กและใหญ่ มีคุณสมบัติที่ผสมง่าย ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนรวมทั้งเป็นปูนซีเมนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2594-2556

“บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาการก่อสร้างทั่วประเทศ จำนวน 143 แห่ง รวมกว่า 16,000 คน ในประเทศไทยได้พัฒนาทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการในตลาดอุตสาหกรรมต่อไป” นายมนตรี กล่าว