กิจกรรม-ภาพสังคม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ศูนย์กลางสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Business School (CBS)  เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ CBS ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่ง Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นงานสัมมนา Assurance of Learning Seminar I เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคณะทางด้านบริหารธุรกิจ จัดขึ้นที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นงานสัมมนาใหญ่ จัดขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆนี้