TWZ ประกาศลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ให้เช่า ผนึกพันธมิตรพร้อมรุกตลาดลูกค้าองค์กรทั้งรัฐและเอกชน

TWZ ประกาศความพร้อมเดินหน้าขยายสู่ธุรกิจรถยนต์ให้เช่า หลังบอร์ดอนุมัติให้เซ็นเอ็มโอยูกับ “ดีจริง ออโต้” เพื่อพัฒนาธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป เดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มั่นใจตลาดยังเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ชูจุดแข่งบริการครบวงจร ทั้งการจัดหา ซ่อมบำรุง รวมถึงการกระจายสินค้า

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZเปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาว กับหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน กับบริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยจะมีการนำร่องพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

“เรามองเห็นโอกาสและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก โดยที่ผ่านมา TWZ ได้ศึกษาโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ของ TWZ ที่เราได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ขณะที่บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด จะรับผิดชอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว รวมถึงสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ที่อยู่โครงการทุกรูปแบบ โดย TWZ และบริษัท อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ดูแลด้านแผนการพัฒนาธุรกิจ แผนการตลาดและแผนการพัฒนาด้านการกระจายสินค้า ซึ่งสะท้อนจุดแข็งของโครงการที่ครอบคลุมบริการธุรกิจยานยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร” นายกิตติพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ TWZ มั่นใจว่า ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าตามข้อตกลงมีความได้เปรียบอยู่ที่แนวโน้มการตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยTWZ ไม่ได้มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นแค่ยานพาหนะ แต่มองว่าเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ เพราะสามารถที่จะใส่แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้าไปให้ทำงานได้เหมือนสมาร์ทโฟน ดังนั้น ธุรกิจนี้จะเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ TWZได้เป็นอย่างดี

สำหรับการประเมินมูลค่าการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้น จะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งหลังจากคณะกรรมการบริหารเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงตรวจสอบกิจการทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี ตลอดจนแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *