ในประเทศ

ตลาดสามย่าน รับ 2 รางวัลการันตีคุณภาพ

PMCU พัฒนา ตลาดสามย่าน ให้เป็น ตลาดสดน่าซื้อ สะอาด ปลอดภัย 5 ด้าน รับ 2 รางวัลการันตี ตลาดต้นแบบ กรุงเทพมหานคร มอบรางวัล พรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market)” ประจำปี 2565 และ รับรางวัล Public Restroom Standard For Tourism จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การันตีห้องน้ำสะอาด รับรอง มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) รับมอบรางวัล สุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market) ประจำ ปี พ.ศ. 2565 จาก ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market) ของกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย (1.) ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ  (2.) ด้านคุณภาพอาหาร (3.) ด้านผู้สัมผัสอาหาร  (4.) ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5.) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัลการันตีห้องน้ำสะอาด “Public Restroom Standard For Tourism จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับตลาดสามย่าน เป็นตลาดสดทันสมัยและเป็นตัวอย่างในฐานะตลาดที่ดีตอบสนองชุมชนโดยรอบได้ครบถ้วนมายาวนาน โดยมีความทันสมัย ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ตำนานความเป็นตลาดสดที่มีชื่อเสียงไว้ มีความโดดเด่นด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ตลาดสามย่านยังมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งยังมีการติดตั้ง Solar rooftop ทั้งที่หลังคาบนตัวอาคาร และ หลังคาที่จอดรถ พร้อมที่จอดรถรองรับกว่า 400 คัน สอดรับกับนโยบาย Samyan Smart City ได้อย่างลงตัว สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่น ๆ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัย ตลาดสามย่านมี 2 ชั้น ประกอบด้วย

  • ชั้นล่างจำหน่าย ผัก ผลไม้ อาหารทะเล อาหารพร้อมปรุง เครื่องปรุง เครื่องเทศ ที่สามารถใช้ประกอบอาหารหลากหลาย
  • ชั้น 2 รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ และเป็นที่นิยมในหมู่นิสิต นักศึกษาและคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นร้านสเต๊กชื่อดัง อ้วนผอม / ทูเดย์สเต๊ก, ร้านอาหารทะเล ร้านย่างเนย และอีกมายมาย

ทั้งนี้ ตลาดสามย่านยังได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน อาทิ ป้ายรับรองตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร โดยกรุงเทพมหานคร, ประกาศเกียรติคุณ เป็นตลาดที่มีแผง/ ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการโหวดคะแนนทาง สถานีวิทยุ จส.100 ให้เป็น “ตลาดสดที่ประชาชนประทับใจ เป็นต้น ตลาดสามย่านเปิดให้บริการ 06.00 น. – 22.00 น. ส่วนการเดินทางมาตลาดสามย่านสามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง

  • รถไฟฟ้า (BTS) ต่อรถ ตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ที่เรียกผ่าน Application Muvmi หรือ รถ Sutter Bus สาย 2 และ สาย 5
  • ใต้ดิน (MRT) ต่อรถ ตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ที่เรียกผ่าน Application Muvmi หรือ รถ Sutter Bus สาย 2 สาย 5 และ สาย 4
  • รถโดยสารสาธารณะ ป้ายถนนพระราม 4 อาทิ สาย 29,34,40,113

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pmcu.co.th เพจตลาดสามย่าน https://www.facebook.com/SamYanMarketOfficial/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-215-3662