“แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น” ชู “ใบประกันเกรดรถยนต์” การันตีคุณภาพรถยนต์มือสอง สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

แอพเพิล ออโต้ ออคชั่นบริษัทจัดประมูลรถยนต์ชั้นนำของไทยใช้กลยุทธ์ออก “ใบรับประกันเกรดรถยนต์ – Apple Certification”โดยผู้ชำนาญการของบริษัทจะประเมินและคัดเลือกรถยนต์ที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ไม่มีชนหนัก ไม่เคยน้ำท่วม ไม่เคยไฟไหม้ และไม่มีการดัดแปลงแชสซี โดยใช้มาตรฐานการทำงานของบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อรถยนต์ผ่านการประมูลจากบริษัท

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจัดการประมูลรถยนต์อันดับต้นๆ ของประเทศ เปิดเผยว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผู้หันมามองหาซื้อรถยนต์มือสองมากขึ้น  โดยการเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพการประเมินสภาพรถ เป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้เหมาะสมกับราคารถยนต์ที่ต้องการ โดยทั่วไปสภาพรถยนต์มือสองจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปทั้งอายุรถ สภาพรถ ความสมบูรณ์ และสำคัญที่สุดคือเรื่องราคาซึ่งจะทำอย่างไรที่ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าราคาสอดคล้องกับสภาพรถยนต์ที่เป็นจริง

เพื่อสนองโจทย์ดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องการซื้อรถเกิดความมั่นใจ และตอบสนองประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจของผู้ซื้อรถยนต์ผ่านการประมูลจากบริษัทฯ  โดยได้กำหนดมาตรฐาน ออก“ใบรับประกันเกรดรถยนต์ หรือ Apple Certification”โดยผู้ชำนาญการของบริษัทจะประเมินสภาพและคัดเลือกรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน Apple Certificationเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ และเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับราคารถยนต์ทุกคันที่ได้ตัดสินใจซื้อไป

โดยการประเมินสภาพรถยนต์ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในการให้บริการที่ใช้พื้นฐานและการประเมินจากบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับ และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถยนต์ที่ผ่านการประเมินสภาพแล้ว ทางบริษัทจะติดตราเครื่องหมายคุณภาพแสดงให้ผู้ประมูลซื้อเห็นอย่างชัดเจนบริเวณกระจกรถยนต์ ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในสภาพรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้วว่าอยู่ในเกรดอะไร ให้ได้รถยนต์คุณภาพพร้อมใช้งานในระดับดี ที่สภาพการใช้งาน และสภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์มากกว่า 80% การตัดสินใจซื้อจะทำให้สอดคล้องกับราคาที่ประมูลไป นอกจากนั้นบริษัทยังรับประกันเกรดในรถยนต์คันดังกล่าวด้วยโดยกรณีรถที่ติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการตรวจ ไม่ชนหนักไม่ผ่านน้ำท่วม ไม่ผ่านไฟไหม้ไม่ดัดแปลงแชสซี  หากประมูลไปแล้วพบกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน

นายอนุชาติ กล่าวว่า การประมูลรถยนต์ของ แอพเพิลออโต้ ออคชั่น  ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประมูลรถยนต์ และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้การซื้อรถยนต์มือสองมีความโปร่งใส มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ทั้งบริการและราคาที่เป็นธรรมสอดคล้องกับความเป็นจริงดังนั้นไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่อาจมีความกังวลในการซื้อหรือขายรถยนต์ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินราคารถยนต์ สำหรับการตัดสินใจซื้อ จะมีทางเลือกในการทำธุรกรรมซื้อและขาย ด้วยความสบายใจ และยอมรับในมาตรฐานการประเมินสภาพรถยนต์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *