ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

THAI SME -GP มาตรการสร้างแต้มต่อ หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง  สร้างโอกาสหนุนเอสเอ็มอี ไทยเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากยิ่งขึ้น ผ่านมาตรการ THAI SME-GP ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย สามารถลงสนามแข่งขันได้เต็มศักยภาพ ลดอุปสรรคทางด้านราคา ด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งแต้มต่อในเรื่อง e-bidding การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และข้อมูลความรู้ต่างๆ มากมาย หากคุณคือ ผู้ประกอบการ ไทย ที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือ วิสาหกิจชุมชน ในภาคการผลิตมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ภาคการค้าและบริการ รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี สามารถลงทะเบียนในระบบ THAI SME–GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ได้ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.thaismegp.com  หรือติดต่อที่ สสว. Call Center 1301 กด 1