เคเอฟดี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุน 100,000 บาท ณ จ.อยุธยา

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี) ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและ เบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์,  แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป มอบทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกตาพรหม   จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี โดยมี นางนิติยา  มะลา และ นายดิษฐวัฒน์ แสงดาว คุณครู โรงเรียนโคกตาพรหม เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *