หอการค้าไทย-จีน จับมือสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน เปิดศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจร

หอการค้าไทย-จีน จับมือสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน จัดพิธีเปิดศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย  “เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” พร้อมจัดเสวนาถึงอนาคตความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีนข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อเปิดช่องทางการทำธุรกิจร่วมกันพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจ ในภายภาคหน้า สามารถให้บริการตรวจสอบกฎหมายจีนหรือข้อมูลเครคิตของคู่ค้าในประเทศจีนที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แก่นักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศจีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายหวัง ลี่ ผิง อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธาน หอการค้าไทยจีน นายหวง ซาน ผู้อำนวยการ สมาคมทนายความ เบลล์ แอนด์ โร๊ด กวางโจว นายสื่อ ต้าถัว ผู้อำนวยการ เบลล์ แอนด์ โร๊ดบิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นายหวัง หงเว่ย ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)จำกัด (มหาชน) นายคณิศ แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาและกล่าวปาฐกถาถึง อนาคตของธุรกิจการค้าของจีน-ไทยอนาคตความร่วมมือทางการธุรกิจและกฎหมายของประเทศไทย และประเทศจีน ในโอกาสเปิด “เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” ศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจร ในประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ กวางหวาถัง หอการค้าไทย-จีน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งศูนย์บริการฯดังกล่าว ที่ผ่านมา ประเทศจีน และประเทศไทย มีความสัมพันธ์ยาวนาน ประเทศจีนเป็นสัดส่วนการลงทุนและการค้าหลักที่รัฐบาลไทยยินดีต้อนรับธุรกิจจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งการเปิดศูนย์บริการ เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะเป็นช่องทางให้บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย และน่าเชื่อถือแก่นักธุรกิจไทย-จีน และเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำทางด้านกฏหมายให้กับนักธุรกิจจีนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างจีนและไทยในอนาคต

นายหวัง ลี่ ผิง อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  กล่าวว่าประเทศจีนมีนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทาง โดยความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจชั้นนำของจีนชั้นได้ขานรับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งทาง และนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการเข้ามาขยายฐานการลงในไทย การจัดตั้งศูนย์บริการเบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจจีนสามารถประกอบธุรกิจอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายไทย ซึ่งในปี2564 ที่ผ่านมา  ธุรกิจของจีนที่ลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยมากเป็นลำดับสอง 

ในขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีนยินดีให้ความร่วมมือและส่งเสริมการดำเนินงานของนักธุรกิจจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจไทย-จีน ในฐานะพันธมิตรที่ดี 

ทางด้านนายหวง ซาน ผู้อำนวยการ สมาคมทนายความ เบลล์ แอนด์ โร๊ด กวางโจว ได้ปาฐกถาผ่านช่องทางออนไลน์ ว่า สมาคมทนายความ เบลล์ แอนด์ โร๊ด มีวิสัยทัศน์ระดับสากล และความเข้าใจเชิงลึกในกฎหมายจีนและต่างประเทศประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างสูง เพื่อให้บริการทางกฎหมายแก่กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศตามนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทางและยืนยันส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทาง เนื่องในโอกาสงานเสวนานี้และพิธีเปิดศูนย์บริการ เป็นการเปิดโอกาสในการถกความร่วมมือในภูมิภาคแบบชนะด้วยกันร่วมสร้างฉันทามติในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจจีนมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและยินดีต้อนรับเพื่อนชาวไทยมาลงทุนที่ประเทศจีน เมื่อได้โอกาสอันสมควร

“บทบาทและหน้าที่ของเราคือการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน และบริหารความปลอดภัย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการระดมทุน  การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน บริการกฎหมายไทย-จีนครบวงจร ให้แก่ธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารออกไปยังสาธารณชน” นายสื่อ ต้าถัว ผู้อำนวยการ เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์บริการนี้

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้กล่าวด้วยว่าการเสวนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีนักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐทั้งจากประเทศจีน และในประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาและหวังว่าศูนย์บริการเบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจ และอนาคตที่สดใส เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจไทย-จีน และความร่วมมือฉันท์มิตรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *