กีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดใหญ่ Thailand Online Sports Day ครั้งที่ 2

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม “Thailand Online Sports Day ครั้งที่ 2” โดยเป็นการกลับมาอีกครั้งของการแข่งขันกีฬาในรูปแบบออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยที่รักกีฬา และเป็นนักกีฬา   ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมส่งคลิปวิดีโอใน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประเภท Talent, การแข่งขันกีฬา  สแต็ค, การแข่งขันเต้นบี-บอย, การแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต และการแข่งขันเทควันโดฟรีสไตล์พุมเซ่เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมตอกย้ำการสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนให้รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬาในรูปแบบใหม่ที่มีความทันยุคสมัย และยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปได้ในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่ 29 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2565 และเปิดรับผลงานการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 14 พฤษภาคมนี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันโครงการ Thailand Virtual Sports Festival ครั้งแรกเมื่อปี 2564 ภายใต้ชื่อ “Thailand Online Sports Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบบวิถีใหม่ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาในสาขาต่าง ๆ ที่ได้เปิดทำการแข่งขัน ทำให้มีการต่อยอดจัดการแข่งขันขึ้นในปีนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬาในรูปแบบใหม่ที่มีความทันยุคสมัย และเป็นการพัฒนาต่อไปยังกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย พร้อมยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน”

“สำหรับในปี 2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคาดว่าการแข่งขันโครงการ Thailand Virtual Sports Festival จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากร กีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนสามารถมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีความชำนาญ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในแต่ละชนิดกีฬา พร้อมทั้งได้จัดคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมทำการตัดสินในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 1) สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 3) สมาคมกีฬาสแต็ค 4) สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยและชมรม Keep It’Real 5) ชมรมเซิร์ฟสเก็ตสมุทรปราการ”

สำหรับกิจกรรม Thailand Online Sports Day แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประเภท Talent เปิดรับผู้เข้าแข่งขันทุกเพศ ทุกวัย เพียงส่งคลิปการแสดงมวยไทยยุทธศิลป์ความยาว 3.45 นาที โดยมีกำหนดความยาวไม่เกิน 4 นาที ด้วยการใช้พื้นที่การแข่งขัน 5×5 เมตร เลือกเพลงและออกแบบท่าทางการแสดงตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมและใช้ทักษะมวยไทยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2. การแข่งขันกีฬาสแต็ค เปิดรับผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุ 7-12 ปี และรุ่นอายุ 13-16 ปี ผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปการเล่นสแต็ค 3-3-3, 3-6-3 และ Cycle โดยตั้งกล้องแนวนอน มีความละเอียด 4K และจัดมุมกล้องให้เห็นการวางมือได้อย่างชัดเจน โชว์จอแสดงเวลาที่หน้ากล้องตลอดเวลาและตัวเลขต้องไม่กลับด้าน

3. การแข่งขันเต้นบี-บอย ผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปเต้นบี-บอย ระยะเวลา 1-1.30 นาที โดยเน้นการเข้าจังหวะ พื้นฐาน ความยากของท่า ความแข็งแรง ความสมบูรณ์แบบ และความคิดสร้างสรรค์

4. การแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต ผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปเล่นเซิร์ฟสเก็ต ในระยะเวลา 0.45 – 60 วินาที โดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบ Wave Ramp ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องส่งคลิปการเล่นที่โชว์จอแสดงเวลาที่หน้ากล้องตลอดเวลา เน้นความเร็วและการไหลลื่น พร้อมด้วยความหนักแน่นในการออกท่า ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์

5. การแข่งขันเทควันโดฟรีสไตล์พุมเซ่ เปิดรับผู้เข้าแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (พ.ศ. 2554)   ไม่จำกัดสาย ในรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบที่ 1 Taeguek 3 และรอบที่ 2 Taeguek 4   รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (พ.ศ. 2551) ไม่จำกัดสาย ในรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบที่ 1  Taeguek 6 และรอบที่ 2 Taeguek 7 ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องส่งคลิปการเล่นทั้ง 2 รอบ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องตั้งกล้องแนวนอนให้อยู่ห่างจากนักกีฬา 7 เมตร ส่วนของสายคาดเอว ควรอยู่กึ่งกลางของจอ

“สำหรับในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบตัดสินผ่านทาง YouTube   Main stand ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรางวัลมอบให้กับผู้ชนะและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ที่มีใจรักกีฬาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน หรือเป็นผู้ชมทางบ้าน และขอให้ทุกท่านสนุกสนาน มีความสุขไปกับการแข่งขันในปีนี้” ผู้อำนวยการ กล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2565 โดยสมัครและส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.thailandonlinesportday.com หรือติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    ได้ที่ Facebook Page: Thailand Online Sports Day และ Email: thailandonlinesportsday@gmail.com     หรือ โทรฯ 0851325494