การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ม.มหิดลติวเข้มทักษะทางการเงินให้นักศึกษาก้าวทันโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หากเราไม่ทำชีวิตของตัวเองให้มั่นคง จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติได้อย่างไร วัยนักศึกษา คือ โอกาสทองของชีวิตที่จะเริ่มสร้างความมั่นคงโดยการ “ติดอาวุธทางความรู้” ฝึกทักษะต่างๆให้พร้อมออกไปใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อการฝึกวางแผนทางการเงินโดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ทักษะทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการจัดให้มีโครงการ MU Stock Challenge ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การลงทุนซื้อ-ขายหุ้นโดยได้ทดลองจัดสรรเงินทุนให้นักศึกษาได้ฝึกบริหารจัดการในตลาดหุ้นจำลองที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามสถานการณ์จริงและล่าสุดได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) จัด “แม่มณีโซเชียลคอมเมิร์ซ” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร ฝึกทักษะเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา

มาในปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการวางแผนที่จะเชิญบุคคลผู้มีอาชีพมั่นคง และประสบความสำเร็จในเส้นทางของการลงทุนมาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยประเดิมกับรายการแรกของปีในประเด็น “มิติใหม่หัดลงทุน: ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับช่วงวัยนักศึกษา” โดย คุณพอล – ภัทรพล ศิลปาจารย์ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรียนรู้กลวิธีสร้างความมั่งคั่งด้วยการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินยุคใหม่ รวมทั้งการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งหุ้น กองทุน ETF / Crypto และอื่นๆ โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมด้วยในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ติดตามได้ทาง Facebook LIVE: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักศึกษาจึงควรมีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบด้าน โดยไม่ลืมว่าหน้าที่หลักคือการเรียนจึงควรใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ให้คุ้มค่า และหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อก้าวทันโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th