มูลนิธิ EDF มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โครงการ ICT Service for All

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  สานต่อเจตนารมย์ความมุ่งมั่นของมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกดิจิทัล มีความรู้ที่หลากหลายและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ล่าสุดเป็นตัวแทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ภายใต้แคมเปญ 40 Days of Doing Good Grant โครงการ ICT Service for All ให้โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นอกจากนี้ มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ยังได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ด้วย

นายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 กล่าวว่า “นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้เห็นภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์ คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟที่โรงเรียนได้รับมอบจะเป็นประโยชน์อย่างมาก จะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสนับสนุนการศึกษา”

นายวีรยุทธ ภานุพินธุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน กล่าวว่า “การที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้พวกเราทุกคนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ การเรียนด้วยตนเองที่ต้องอาศัยความตั้งใจและความอดทนอย่างมาก การเรียนในรูปแบบที่ต้องอาศัยหรือพึ่งพาพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย และการเรียนแบบชั้นเรียนออนไลน์ พวกเราคณะครูและนักเรียนขอให้สัญญาว่าพวกเราจะใช้อุปกรณ์ไอซีทีทั้งหมด รวมถึงงบประมาณที่มอบให้อย่างคุ้มค่าที่สุดให้สมเจตนารมย์ขององค์กร รวมทั้งขอขอบคุณมูลนิธิ EDF ที่เป็นหน่วยงานประสานทำให้โรงเรียนของเราได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทางด้านเด็กหญิงณัฐพร อยู่สาโก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า “ในนามของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน หนูขอขอบคุณมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล หนูและเพื่อน ๆ ดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟ คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เหล่านี้จะช่วยให้พวกเรามีจำนวนอุปกรณ์ไอซีใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *