ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ

สุรชัย ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย โดยมี วรพงษ์  รวิรัฐ ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล หิน  นววงศ์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย     ดร. ธนิต  โสรัตน์  รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และ บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน  

Leave a Reply

Your email address will not be published.